От време на време бъркаш по някоя буква или ти се струва, че текстовете ти не звучат достатъчно добре? Изпрати ни ги и ние ще поправим всички грешки и неточности в тях.

Корекция

Корекцията е свързана само с поправянето на правописни, граматически и пунктуационни грешки. Тя е подходяща за добре звучащи текстове, които имат нужда единствено от финално шлифоване.

Нейната цена е сравнително по-ниска от тази на редакцията, защото не включва промяна на словореда в изреченията и пренаписването на част от тях.

Редакция

Редакцията включва всички части на коректорската дейност (поправка на правопис, граматика и пунктуация), а също така и промяна на словореда с цел избягване на повторения и по-добра четимост.

Услугата се използва предимно за редактиране на текстове, които съдържат полезна информация, но са написани с лошо качество. Това понякога изисква пълно пренаписване на част от изреченията в тях, затова и цената е по-висока от тази за извършването на корекции.

Качествена обработка на всякакъв тип текст

По данни от ежегодната българска кампания “Бъди грамотен” става ясно, че само 20% от сънародниците ни могат да решат тест за правопис без нито една грешка. Това означава, че останалите 80% от обществото допускат от дребни до сериозни грешки при писане.

Ако и ти понякога се чудиш, къде да поставиш запетаята или се двоумиш дали текстът ти звучи добре, винаги можеш да се довериш на нашите редактори и да го изпратиш за корекции.

Предлагаме още

Довери ни се, ние ще отговорим на очакванията ти

Изпрати запитване